logo — kopia

Aktualności

Terminy zbioru kukurydzy

Właściwy czas zbioru kukurydzy

Monitorowanie etapów dojrzałości, wilgotności ziarna i warunków uprawy

Pogorszenie się stanu łodyg i porażenie kolb

Zbyt duża wilgotność wydłuża proces suszenia

Większość badań obaliło tezę, że te nieznane przyczyny utraty suchej masy ziarna występują podczas okresu oddawania wody

Pszenica ozima

Przygotowanie pola i siew - błędy w agrotechnice drogo kosztują!

Brak wody utrudnia prace polowe

Siać pszenicę wcześniej, czy lepiej zaczekać?

Siew w terminie opóźnionym to często konieczność

Nie siejmy zbyt gęsto

Właściwe odżywienie jesienne = lepsze przezimowanie

Jaki nawóz?

Zapamiętaj – optymalny plon ziarna to efekt wielu czynników produkcji!