Wycofanie substancji aktywnych

Wykaz substancji aktywnych wycofanych w 2020 roku

Chloropiryfos oraz chloropiryfos metylu

 • Środki ochrony roślin mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 1 kwietnia 2020 r.
 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwione do 16 kwietnia 2020 r.

Dimetoat

 • Środki ochrony roślin mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 30 maja 2020 r.
 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwione 30 czerwca 2020 r.

Desmedifam

 • Środki ochrony roślin mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 1 maja 2020 r.
 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwione do 1 lipca 2020 r.

Chlorprofam (chloroprofam)

 • Środki ochrony roślin mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 8 lipca 2020 r.
 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwione do 8 października 2020 r.

Chlorotalonil

 • Środki ochrony roślin mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 20 kwietnia 2020 r
 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwione 20 maja 2020 r.

Metiokarb

 • Środki ochrony roślin mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 3 marca 2020 r.
 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwione 3 kwietnia 2020 r.