WAŻNY JEST AZOT

WIOSENNE NAWOŻENIE PSZENICY OZIMEJ
Agnieszka Krawczyk, Monika Tabak

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących plonowanie roślin. Aby uzyskać wysoką efektywność plonotwórczą, strategię wczesnowiosennego nawożenia trzeba dostosować do stopnia rozwoju roślin, ich obsady i stopnia uszkodzeń pozimowych.

Zróżnicowana kondycja roślin po zimie
Warunki pogodowe, które panowały jesienią i zimą w poszczególnych regionach Polski, były zróżnicowane. W efekcie plantacje pszenicy ozimej mogą obecnie różnić się kondycją. Jeśli jesienią rośliny były dobrze rozkrzewione, a w okresie mrozów na plantacji występowała okrywa śnieżna, możemy spodziewać się dobrego przezimowania upraw i niewielkich strat. Natomiast jeśli plantacje zostały wysiane w opóźnio- nym terminie, np. po zbiorze kukurydzy, są we wczesnej fazie rozwojowej lub znacznie ucierpiały podczas mrozów, ich kon- dycja może być słaba.

Kiedy stosować azot?
Termin nawożenia azotem zależy od fazy rozwojowej rośliny i może różnić się w latach i w regionach Polski nawet o 3 tygodnie.

Jeśli rośliny mają niewystarczająco rozwinięty system korzeniowy, ich kondycja jest słaba, należy jak najszybciej zastosować azot i zwiększyć poziom nawożenia w pierwszej dawce – celem jest przecież szybka regeneracja roślin. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nawet 80 i więcej kg N/ha.

Na plantacjach dobrze rozkrzewionych, niewymagających szyb kiej interwencji, koniecznym jest podtrzymanie obsady, wzmocnienie dobrze rozwiniętych roślin. W takich warunkach wystarczy zastosować 30-40 kg N/ha. Jeśli warunki pogodo- we oraz obowiązujące prawo pozwala na wysiew nawozów jeszcze w lutym, wówczas na plantacjach dobrze rozwiniętych można nieco opóźnić dawkę startową. Prowadząc prace w gospodarstwie można na przykład najpierw zastosować azot na plantacjach wymagających szybkiej regeneracji, a dopiero po kilku lub kilkunastu dniach – w zależności od pogody, kondycji roślin – na plantacjach dobrze rozwiniętych.

Jaki nawóz zastosować?
Wszystko zależy od warunków pogodowych, które determinują możliwość wysiewu nawozów azotowych, oraz stanu przezimowania plantacji.
Generalnie im bliżej wiosny, czyli wiosennego ruszenia wegetacji, tym więcej azotanów powinno być dostępnych dla roślin. Do wczesnowiosennego nawożenia można wykorzystać Zaksan 33,5, Pulan Macro, Salmag, Saletrzak 27 Standard plus, RSM, czy też nawozy zawierające dodatkowo siarkę, np. Saletrosan 30, Saletromag 25, RSM S.

Scroll to Top