POLIDAP ®

SPRAWDZONY PRODUKT NA TWOJE POLE

Odpowiednie odżywienie roślin jest niezbędne dla powodzenia uprawy. Szukając efektywności w nawożeniu warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, które pozwalają na oszczędność czasu i pieniędzy w gospodarstwie.

Polidap – doskonały produkt od Grupy Azoty
Polidap to wysokoskoncentrowany nawóz zawierający fosfor w formie fosforanu amonowego. Jest to bardzo dobrze przyswajalna forma fosforu, która sprawdzi się zarówno w nawożeniu rzutowym, jak i współrzędnym. Nawóz zawiera azot w formie amonowej, dobrze zatrzymywanej w glebie i dzięki temu długo dostępnej dla roślin. Azot amonowy wspomaga pobieranie fosforu.

Wszechstronne wykorzystanie Polidapu
Znakomita przyswajalność pierwiastków dla roślin, dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności nawozu w wodzie, pozwala na odpowiednie odżywienie roślin już od początkowych faz ich wzrostu. Stosując Polidap dbamy o rozwój systemu korzeniowego, zapewniamy efektywną gospodarkę azotem, zwiększamy naturalną odporność roślin na choroby.

Polidap możemy wykorzystywać do przedsiewnego i pogłównego nawożenia wszystkich gatunków roślin uprawnych, w tym: kukurydzy, rzepaku ozimego, buraków cukrowych, zbóż ozimych i jarych, ziemniaków, roślin bobowatych, słonecznika, użytków zielonych, a także roślin warzywniczych i sadowniczych.

Najlepszy nawóz do nawożenia współrzędnego
Do nawożenia startowego przydatne są nawozy zawierające w swoim składzie fosfor łatwo rozpuszczalny w wodzie oraz amonową formę azotu, stąd wybór Polidapu jest oczywisty.
W rzędowym nawożeniu startowym bardzo ważne jest precyzyjne umieszczenie granul nawozu. Najczęściej umieszcza się je równolegle do wysiewu nasion, 5 cm w bok i 5 cm poniżej rzędu siewnego.
Wysokość dawki nawozu wynika z zasobności gleby, wymagań uprawianej rośliny oraz wysokości spodziewanego plonu. Stosując rzędowe nawożenie startowe dawkę nawozu można obniżyć nawet o 20-25% w porównaniu z nawożeniem rzutowym, bez negatywnego wpływu na plonowanie roślin.
Umieszczając granule nawozu pod nasionami i między rzędami poprawiamy efektywność nawożenia, czyli zwiększamy  wykorzystanie substancji odżywczych. Dodatkowo, współrzędna aplikacja nawozu to ograniczenie liczby przejazdów na polu, co oszczędza czas i paliwo, tym samym poprawia
opłacalność produkcji.

Scroll to Top