Środki ochrony roślin

Nowoczesne środki ochrony roślin są niezbędne do efektywnej i wydajnej produkcji roślinnej. Umiejętne ich stosowanie zapewnia ochronę upraw przed agrofagami: chwastami, insektami i chorobami grzybowymi, które obniżają potencjał plonotwórczy roślin.

Nawozy

Nawozy – to środki powszechnie używane w uprawie wszystkich roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania. Używa się ich aby dostarczać i uzupełniać w glebie i roślinie składników pokarmowych.

Przewiń do góry