Raport Regionalny Infopole nr 4 z regionu południowo – zachodniego z dnia 03.04.2020