Wykaz wycofanych substancji aktywnych

Wykaz wycofanych substancji aktywnych

Substancje aktywne Ostateczna data sprzedaży Ostateczna data zużycia
Epoksykonazol 01.03.2021 01.03.2022
Tiachlopryd 03.11.2020 03.02.2021
Fenpropimorf 30.10.2020 30.10.2021
Triadimenol 01.09.2020 01.09.2021
Chlorsulfuron 31.08.2020 01.09.2021
Chlorprofam 08.07.2020 08.10.2020
Dimetoat 30.05.2020 30.06.2020
Desmedifam 01.05.2020 01.07.2020
Chlorotalonil 20.04.2020 20.05.2020
Chloropiryfos oraz chloropiryfos metylu 01.04.2020 16.04.2020
Metiokarb 03.03.2020 03.04.2020
Dikwat 30.11.2019 04.02.2020
Fenamidon 31.10.2019 31.10.2020
Propikonazol 09.10.2019 19.03.2020
Chinoksyfen 27.06.2019 27.06.2020