BIOCHEM

S.Jabłoński, D.Czyż Sp.J.

Siedziba główna

ul. Raciborska 113
48-130 Kietrz

77 471 19 70
77 555 89 99

biuro@biochemkietrz.pl

Oddział biała

ul. Składowa 7
48-210 Biała

77 544 42 40

biala@biochemkietrz.pl

BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż Sp.J.
NIP: PL 748-14-48-366
Regon: 531621751
Sąd Rejonowy, VII Wydział Gospodarczy KRS w Opolu KRS 0000194199